• 29-06-2017 | Nationale modderdag

Informatie / nieuws

Laatste nieuws

Voor actuele informatie: Zie de facebookpagina van Wendela’s kinderopvang.


Tarieven:

Deze zijn bij mij op te vragen. De tarieven zijn exclusief gastouderbureaukosten. Indien de opvang gesloten is (vanwege vakantie, ziekte of feestdagen), hoeft u niet te betalen. U betaalt dus alleen de werkelijk afgenomen uren. (afgerond op halve uren)